Inschrijven voor danslessen

Middels het formulier op deze pagina kun je je inschrijven voor de buikdanslessen. Vul deze a.u.b. zo volledig mogelijk is.

Reglement Buikdanslessen & Betalingen

 • Door deelname aan de lessen verklaart de leerlinge op de hoogte te zijn van dit reglement en zich aan de daarin opgestelde richtlijnen te houden.
 • Het lesrooster wordt bij inschrijving per mail medegedeeld door de docente. De docente is niet verantwoordelijk voor misverstanden omtrent het lesrooster en de veranderingen daarin. Aanpassingen worden via onze PaynPlan app gecommuniceerd.
 • Eventuele aanpassingen in het lesrooster worden mondeling medegedeeld tijdens de lessen én op PaynPlan gepubliceerd in de vorm van een aanpassing van het bestaande rooster. De leerlinge is geadviseerd in ieder geval maandelijks de website te bezoeken voor eventuele aanpassingen in de informatie of het lesrooster.
 • De betaling geschiedt via automatische incasso.
 • Opzegging dient per mail te gebeuren. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand. (Als je bijvoorbeeld in April opzegt, dan is er nog een incasso in Mei)
  Zonder opzegging loopt het abonnement gewoon door.
 • Afmelden in geval van bijvoorbeeld verhindering of ziekte dient tijdig te gebeuren. Dit kan via de les reservering app/website. Dit wordt ter kennisgeving aangenomen en niet bevestigd.
 • Tijdige afmelding voor lessen wil zeggen dat dit minstens 5 uur voor aanvang van de betreffende les wordt doorgegeven. Alleen tijdige afmelding geeft de leerlinge de mogelijkheid en het recht een inhaalles te volgen. Dit recht bestaat gedurende dezelfde maand als de gemiste les. Na deze maand vervalt dat recht.
 • Een inhaalles wordt altijd in voorafgaand en onderling overleg gepland.
 • Gemiste lessen geven geen recht op restitutie.
 • De lessen worden op eigen risico bijgewoond. Dit betreft de verzekering van eigendommen zowel als eventuele gezondheidsrisico’s. De docente kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Opgetekend te Zutphen, 6 februari 2006
Sheila Meijers

Tarieven Buikdanslessen

via deze link kun je precies zien welke lessen er zijn per stad.  https://app.paynplan.nl/account?id=3032

 1. Standaard-abonnement Buikdans lessen van 1 uur: elke week een keer les 45,00 euro per maand
 2. Half-abonnement: twee lessen per maand 29,00 euro per maand
 3. Plus-abonnement: onbeperkt lessen per week 60,00 euro per maand. Zoveel lessen al je wilt en het maakt niet uit bij welke lerares of in welke plaats(en)
 4. Kinder-abonnement: elke week een keer dansles voor kinderen 35,00 euro per maand
 5. Moeder/dochter korting: De dochter krijgt korting en betaald 30,00
 6. Ochtend-abonnement: onbeperkt ochtendlessen volgen: 45,00 euro per maand

Inschrijfformulier