Inschrijven voor danslessen

Middels het formulier op deze pagina kun je je inschrijven voor de buikdanslessen. Vul deze a.u.b. zo volledig mogelijk is.

Reglement Buikdanslessen & Betalingen

 • Door deelname aan de lessen verklaart de leerlinge op de hoogte te zijn van dit reglement en zich aan de daarin opgestelde richtlijnen te houden.
 • Het lesrooster wordt bij inschrijving schriftelijk medegedeeld door de docente. De docente is niet verantwoordelijk voor misverstanden omtrent het lesrooster en de veranderingen daarin. Aanpassingen worden via deze website gecommuniceerd. Bij misverstanden is de informatie op de website bindend.
 • Eventuele aanpassingen in het lesrooster worden mondeling medegedeeld tijdens de lessen én op de website gepubliceerd in de vorm van een aanpassing van het bestaande rooster. De leerlinge is geadviseerd in ieder geval maandelijks de website te bezoeken voor eventuele aanpassingen in de informatie of het lesrooster.
 • De betaling geschiedt per maand of per jaar via automatische incasso.
 • Opzegging dient schriftelijk te gebeuren. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand.
  Zonder schriftelijke opzegging loopt het abonnement gewoon door.
 • Afmelden in geval van bijvoorbeeld verhindering of ziekte dient tijdig te gebeuren. Dit kan mondeling, per email of telefonisch. Dit wordt ter kennisgeving aangenomen en niet bevestigd.
 • Tijdige afmelding voor lessen wil zeggen dat dit minstens één dag voor aanvang van de betreffende les wordt doorgegeven. Alleen tijdige afmelding geeft de leerlinge de mogelijkheid en het recht een inhaalles te volgen. Dit recht bestaat gedurende dezelfde maand als de gemiste les. Na deze maand vervalt dat recht.
 • Een inhaalles wordt altijd in voorafgaand en onderling overleg gepland.
 • Gemiste lessen geven geen recht op restitutie.
 • De lessen worden op eigen risico bijgewoond. Dit betreft de verzekering van eigendommen zowel als eventuele gezondheidsrisico’s. De docente kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Opgetekend te Zutphen, 6 februari 2006
Sheila Meijers

Inschrijfformulier