Inschrijven voor danslessen

Middels het formulier op deze pagina kun je je inschrijven voor de buikdanslessen. Vul deze a.u.b. zo volledig mogelijk is.

Reglement Buikdanslessen & Betalingen

 • Door deelname aan de lessen verklaart de leerlinge op de hoogte te zijn van dit reglement en zich aan de daarin opgestelde richtlijnen te houden.
 • Het lesrooster wordt bij inschrijving per mail medegedeeld door de docente. De docente is niet verantwoordelijk voor misverstanden omtrent het lesrooster en de veranderingen daarin. Aanpassingen worden via deze website gecommuniceerd. Bij misverstanden is de informatie op de PaynPlan app/website bindend.
 • Eventuele aanpassingen in het lesrooster worden mondeling medegedeeld tijdens de lessen én op de website gepubliceerd in de vorm van een aanpassing van het bestaande rooster. De leerlinge is geadviseerd in ieder geval maandelijks de website te bezoeken voor eventuele aanpassingen in de informatie of het lesrooster.
 • De betaling geschiedt via automatische incasso.
 • Opzegging dient per mail te gebeuren. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand. (Als je bijvoorbeeld in April opzegt, dan is er nog een incasso in Mei)
  Zonder opzegging loopt het abonnement gewoon door.
 • Afmelden in geval van bijvoorbeeld verhindering of ziekte dient tijdig te gebeuren. Dit kan via de les reservering app/website. Dit wordt ter kennisgeving aangenomen en niet bevestigd.
 • Tijdige afmelding voor lessen wil zeggen dat dit minstens 5 uur voor aanvang van de betreffende les wordt doorgegeven. Alleen tijdige afmelding geeft de leerlinge de mogelijkheid en het recht een inhaalles te volgen. Dit recht bestaat gedurende dezelfde maand als de gemiste les. Na deze maand vervalt dat recht.
 • Een inhaalles wordt altijd in voorafgaand en onderling overleg gepland.
 • Gemiste lessen geven geen recht op restitutie.
 • De lessen worden op eigen risico bijgewoond. Dit betreft de verzekering van eigendommen zowel als eventuele gezondheidsrisico’s. De docente kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Opgetekend te Zutphen, 6 februari 2006
Sheila Meijers

Tarieven Buikdanslessen

Live = Fysieke les in de studio
Online = YouTube lessen bibliotheek

Er zijn culturele buikdanslessen &  fit buikdanslessen, via deze link kun je precies zien welke lessen er zijn per stad.  https://app.paynplan.nl/account?id=3032

Alle Online lessen zijn ook beschikbaar voor al onze Live studenten.

 1. Standaard-abonnement Buikdans lessen van 1 uur: elke week een keer Live les 40,00 euro per maand + Onbeperkt Online
 2. Standaard-abonnement Onbeperkt Online lessen: 30,00 euro per maand.
 3. Half-abonnement: twee Live lessen per maand 25,00 euro per maand + Onbeperkt Online
 4. Plus-abonnement: onbeperkt Live lessen per week 55,00 euro per maand. Zoveel lessen al je wilt en het maakt niet uit bij welke lerares of in welke plaats(en) + Onbeperkt Online
 5. Peuter/Kleuter-abonnement: elke week een keer dansles voor kinderen: 30,00 euro per maand + Onbeperkt Online
 6. Kinder-abonnement: elke week een keer dansles voor kinderen 32,50 euro per maand + Onbeperkt Online
 7. Moeder/dochter/zussen korting: 25,00 euro + Onbeperkt Online
 8. Ochtend-abonnement: onbeperkt ochtendlessen volgen: 40,00 euro per maand + Onbeperkt Online

Protocol Corona maatregelen
Sheila’s Buikdanscentrum/Dansstudio Meijers

 • Er zijn afhankelijk van de ruimte per locatie maar 6 tot 10 deelnemers per les aanwezig. Kijk op de PaynPlan app/website voor het maximum aantal deelnemers op elke locatie:
  https://app.paynplan.nl/account?id=3032
 • Reserveer de les via de PaynPlan app/website: https://app.paynplan.nl/account?id=3032
 • Zeg de les af via de PaynPlan app/website, zodat anderen op de wachtlijst deze vrijgekomen plek kunnen gebruiken: https://app.paynplan.nl/account?id=3032
 • In de kleedruimte houden we 1.5  meter afstand.
 • Gebruik bij binnenkomst desinfectiemiddel, dat klaar staat bij de ingang.
 • Hou je aan de gepaste afstand-regel. Dit geldt tijdens het dansen & binnenkomen en naar buiten gaan.
 • Gebruik een eigen drinkfles en neemt zelf water mee.
 • Niezen en hoesten in je elleboog.
 • Bij ziekte of verkoudheid niet naar de les komen en afzeggen via de app, zodat anderen op de wachtlijst deze vrijgekomen plek kunnen gebruiken: https://app.paynplan.nl/account?id=3032
 • Hou je aan de regels en de docent houdt daar toezicht op.

Inschrijfformulier